sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Diplomatura en Màquines Navals

Nom Titulació Diplomatura en Màquines Navals
Centre Docent Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 219
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 37
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 27
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 41
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 47
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 9,68

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 706,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 351
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 115,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 45
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 195
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 50,31
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 463,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 122
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 15,22

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 86,11
Taxa de rendiment 2012-2013 63,73

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 9,75
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 72,07
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 36,58

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 14
Nombre de titulats 2012-2013 16

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 10
Estudiantat incoming 2012-2013 15
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 23
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 28
Nº Hores Totals 2012-2013 12.258
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 56.791,02
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 181
Denegades 2012-2013 101
Concedides 2012-2013 78
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,09
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,92
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 25
Denegades 2012-2013 10
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 60
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42