sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Tecnica en Informàtica de Gestió

Nom Titulació Enginyeria Tecnica en Informàtica de Gestió
Centre Docent Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 26
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 22
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 39
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 45
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 12,36

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 927
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 748,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 75
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 9
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 94,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 19,25
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 22
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 20,15

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 97,43
Taxa de rendiment 2012-2013 73,78

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 1,08
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 67,66
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 56,52

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 22
Nombre de titulats 2012-2013 25

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 63
Estudiantat incoming 2012-2013 103
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 296
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 417
Nº Hores Totals 2012-2013 178.623
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.367.395,47
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 622
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 308
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 49,51
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,60
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 23
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 63,88
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,78