sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Arquitectura Tècnica

Nom Titulació Arquitectura Tècnica
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 250
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2008-2009.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 20
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 15
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 24
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 28
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 5,92

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 370
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 110,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 117
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 12
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 130,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 70,13
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 27,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 13,06

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 85,22
Taxa de rendiment 2012-2013 47,60

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 32,37
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 73,60
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 21,03

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 8
Nombre de titulats 2012-2013 9

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 91
Estudiantat incoming 2012-2013 33
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 129
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 190
Nº Hores Totals 2012-2013 70.071
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 476.591,03
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 838
Denegades 2012-2013 518
Concedides 2012-2013 319
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 38,06
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,87
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 32
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 14
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,75
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,12