sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica

Nom Titulació Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 67
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 46
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 73
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 77
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 27,98

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 2.098,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 859,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 198
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 339
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 702
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 59,04
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 6
Crèdits reconeguts 2012-2013 169
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 27,37

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 77,17
Taxa de rendiment 2012-2013 64,48

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 100
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 65,58
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 36
Nombre de titulats 2012-2013 36

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 20
Estudiantat incoming 2012-2013 48
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 91
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 111
Nº Hores Totals 2012-2013 53.296
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 346.812,36
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 542
Denegades 2012-2013 319
Concedides 2012-2013 220
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,59
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,43
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 23
Denegades 2012-2013 14
Concedides 2012-2013 8
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 34,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,35