sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica

Nom Titulació Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Mecànica
Centre Docent Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 33
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 14
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 32
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 34
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 7,08

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 531
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 117
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 94,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 115,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 204
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 77,96
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 33
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 21,16

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 95,60
Taxa de rendiment 2012-2013 45,78

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 100
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 69,41
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 20
Nombre de titulats 2012-2013 20

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 101
Estudiantat incoming 2012-2013 49
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 216
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 259
Nº Hores Totals 2012-2013 125.925
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 778.148,55
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 937
Denegades 2012-2013 526
Concedides 2012-2013 411
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,86
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,14
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 67
Denegades 2012-2013 32
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 52,23
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,32