sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial

Nom Titulació Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial
Centre Docent Escola Universitària Politècnica de Mataró
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 10
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 3
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 10
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 10
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 2,56

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 192
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 72
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 76,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 39
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 4,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 62,50
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 22,36

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 64,63

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 79,24
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 7
Nombre de titulats 2012-2013 7

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 18
Estudiantat incoming 2012-2013 9
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 51
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 62
Nº Hores Totals 2012-2013 27.228
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 140.040,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 327
Denegades 2012-2013 170
Concedides 2012-2013 156
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 47,70
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,85
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 11
Denegades 2012-2013 7
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 36,36
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17