sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electricitat

Nom Titulació Enginyeria Tècn. Industrial, espec. en Electricitat
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Terrassa
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 28
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 19
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 29
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 32
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 10,12

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 759
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 217,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 222
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 94,50
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 225
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 71,34
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 64
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 23

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 89,47
Taxa de rendiment 2012-2013 67,19

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 67,12
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 16
Nombre de titulats 2012-2013 19

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 42
Estudiantat incoming 2012-2013 45
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 140
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 198
Nº Hores Totals 2012-2013 73.847
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 499.605,10
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 604
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 290
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 48,01
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,15
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 27
Denegades 2012-2013 12
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 55,55
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42