sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge

Nom Titulació Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Terrassa
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 14
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 7
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 14
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 17
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 3

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 225
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 102
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 55,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 39
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 28,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 54,66
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 93,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 13,23

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 63,33

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 66,66
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 77,79
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 33,33

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 8
Nombre de titulats 2012-2013 9

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 42
Estudiantat incoming 2012-2013 45
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 140
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 198
Nº Hores Totals 2012-2013 73.847
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 499.605,10
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 604
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 290
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 48,01
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,15
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 27
Denegades 2012-2013 12
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 55,55
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42