sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Eng. Tècn. de Telecom.s, esp. en Sist. de Telecomunicació

Nom Titulació Eng. Tècn. de Telecom.s, esp. en Sist. de Telecomunicació
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 35
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 15
Dones 2012-2013 14
Homes 2012-2013 29
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 43
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 9,59

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 719,40
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 523,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 137,70
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 53,70
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 4,50
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 27,23
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 217,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 16,74

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 96,89
Taxa de rendiment 2012-2013 47,65

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 100
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 72,22
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 13
Nombre de titulats 2012-2013 20

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 25
Estudiantat incoming 2012-2013 19
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 133
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 182
Nº Hores Totals 2012-2013 68.362
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 439.385,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 492
Denegades 2012-2013 290
Concedides 2012-2013 201
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,85
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,96
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 34
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 61,76
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,19