sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria

Nom Titulació Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria
Centre Docent Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus Titulació 1r cicle
Nombre de Crèdits 225
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2009-2010.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 22
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 0
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 15
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 25
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 31
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 3,37

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 253
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 192,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 25,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 20
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 15
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 23,91
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 101
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 9,53

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 94,59

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 0
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 77,41
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 16
Nombre de titulats 2012-2013 20

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 44
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 52
Nº Hores Totals 2012-2013 16.472
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 38.056,17
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 238
Denegades 2012-2013 130
Concedides 2012-2013 106
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,53
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,61
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 10
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 5
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,47