sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Gestió i Valoració Urbana

Nom Titulació Màster en Gestió i Valoració Urbana
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2011-2012.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 25
Preinscripció 2012-2013 57

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 16
Homes 2012-2013 12
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 28

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 17
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 37
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 27

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.645
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.600
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 45
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 2,74
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 44,45

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 86,01

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 75
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 97,29
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 9
Homes 2012-2013 9
Nombre de titulats 2012-2013 18

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 152
Estudiantat incoming 2012-2013 131
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 267
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 394
Nº Hores Totals 2012-2013 115.841
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.061.442,33
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 659
Denegades 2012-2013 361
Concedides 2012-2013 293
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,46
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 152
Denegades 2012-2013 74
Concedides 2012-2013 76
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 22,41