sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Tecnologia a l'Arquitectura

Nom Titulació Màster en Tecnologia a l'Arquitectura
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 60
Preinscripció 2012-2013 159

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 33
Homes 2012-2013 43
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 76

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 83
Homes 2012-2013 97
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 180
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 136

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 8.170
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 7.948
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 198
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 24
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 2,72
Crèdits reconeguts 2012-2013 251
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 44,87

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 97,99
Taxa de rendiment 2012-2013 89,12

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 54,23
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 94,10
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 8,47

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 15
Homes 2012-2013 9
Nombre de titulats 2012-2013 24

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 152
Estudiantat incoming 2012-2013 131
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 267
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 394
Nº Hores Totals 2012-2013 115.841
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.061.442,33
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 659
Denegades 2012-2013 361
Concedides 2012-2013 293
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,46
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 152
Denegades 2012-2013 74
Concedides 2012-2013 76
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 22,41