sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Automàtica i Robòtica

Nom Titulació Màster en Automàtica i Robòtica
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 40
Preinscripció 2012-2013 54

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 16
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 18

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 42
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 45
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 28,44

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.706,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.561,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 110
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 35
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 8,50
Crèdits reconeguts 2012-2013 213
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 38,98

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 93,25
Taxa de rendiment 2012-2013 88,63

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 52
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 84,42
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 24

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 8
Nombre de titulats 2012-2013 9

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07