sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Tecnologies de la Informació

Nom Titulació Màster en Tecnologies de la Informació
Centre Docent Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 23
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 30
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 20

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.177,30
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.010,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 138
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 21,60
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 7,20
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 14,17
Crèdits reconeguts 2012-2013 48
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 41,24

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 96,33
Taxa de rendiment 2012-2013 84,09

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 45,83
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 86,50
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 20,83

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 13
Nombre de titulats 2012-2013 16

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 63
Estudiantat incoming 2012-2013 103
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 296
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 417
Nº Hores Totals 2012-2013 178.623
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.367.395,47
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 622
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 308
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 49,51
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,60
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 23
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 63,88
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,78