sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)

Nom Titulació Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 60
Preinscripció 2012-2013 91

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 36
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 41

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 75
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 88
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 48

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 2.891
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 2.676,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 169,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 45
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 7,42
Crèdits reconeguts 2012-2013 2.522
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 34,27

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 96,12
Taxa de rendiment 2012-2013 88,31

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 59,25
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 93,19
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 28
Nombre de titulats 2012-2013 31

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 25
Estudiantat incoming 2012-2013 19
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 133
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 182
Nº Hores Totals 2012-2013 68.362
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 439.385,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 492
Denegades 2012-2013 290
Concedides 2012-2013 201
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,85
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,96
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 34
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 61,76
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,19