sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans

Nom Titulació Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans
Centre Docent Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 2
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 1

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 45
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 40
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 11,11
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 23,33

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 92,85

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 20
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 40

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 1
Nombre de titulats 2012-2013 2

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 44
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 52
Nº Hores Totals 2012-2013 16.472
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 38.056,17
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 238
Denegades 2012-2013 130
Concedides 2012-2013 106
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,53
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,61
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 10
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 5
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,47