sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Física Computacional i Aplicada

Nom Titulació Màster en Física Computacional i Aplicada
Centre Docent Física Aplicada
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 3
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 2

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 110
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 110
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 60
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 36,66

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 100

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 77,77
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,63
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 16,66

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 1
Nombre de titulats 2012-2013 3