sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Enginyeria Telemàtica

Nom Titulació Màster en Enginyeria Telemàtica
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 21
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 26
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 14

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 851,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 814
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 37,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 4,40
Crèdits reconeguts 2012-2013 90
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 37,01

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 90,95
Taxa de rendiment 2012-2013 86,23

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 31,57
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 99,40
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 21,05

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 4
Nombre de titulats 2012-2013 7

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 111
Estudiantat incoming 2012-2013 79
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 153
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 244
Nº Hores Totals 2012-2013 80.145
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 657.754,06
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 529
Denegades 2012-2013 316
Concedides 2012-2013 212
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,07
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,23
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 37
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,24
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71