sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial

Nom Titulació Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 90
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 25
Preinscripció 2012-2013 55

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 14
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 19

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 10
Homes 2012-2013 28
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 38
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 26

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.565
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.530
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 10
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 25
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 2,24
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 41,97

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 94,25
Taxa de rendiment 2012-2013 77,11

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 90
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 2
Nombre de titulats 2012-2013 2

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 25
Estudiantat incoming 2012-2013 19
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 133
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 182
Nº Hores Totals 2012-2013 68.362
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 439.385,50
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 492
Denegades 2012-2013 290
Concedides 2012-2013 201
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,85
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,96
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 34
Denegades 2012-2013 13
Concedides 2012-2013 21
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 61,76
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 6,19