sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster Universitari en Edificació

Nom Titulació Màster Universitari en Edificació
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 90
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 45
Preinscripció 2012-2013 71

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 16
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 23

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 12
Homes 2012-2013 29
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 41
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 25

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.498
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.492
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 6
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0,40
Crèdits reconeguts 2012-2013 10
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 38,20

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 99,25
Taxa de rendiment 2012-2013 95,35

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 6
Nombre de titulats 2012-2013 9

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 91
Estudiantat incoming 2012-2013 33
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 129
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 190
Nº Hores Totals 2012-2013 70.071
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 476.591,03
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 838
Denegades 2012-2013 518
Concedides 2012-2013 319
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 38,06
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,87
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 32
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 14
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,75
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,12