sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Optometria i Ciències de la Visió

Nom Titulació Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Centre Docent Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 7
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 27
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 17,32

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.039,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.017
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 22,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 2,16
Crèdits reconeguts 2012-2013 27
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 39,15

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 93,51

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 85,71
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 97,19
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 10
Homes 2012-2013 6
Nombre de titulats 2012-2013 16

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 5
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 54
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 87
Nº Hores Totals 2012-2013 20.449
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 96.886,28
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 194
Denegades 2012-2013 115
Concedides 2012-2013 79
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,95
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 5
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58