sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Enginyeria Biotecnològica

Nom Titulació Màster en Enginyeria Biotecnològica
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 10
Homes 2012-2013 9
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 19
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 10

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 613,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 588,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 20
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 4,07
Crèdits reconeguts 2012-2013 134,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 35,44

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 99,40
Taxa de rendiment 2012-2013 98,81

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 88,88
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,36
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 11,11

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 5
Nombre de titulats 2012-2013 12

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07