sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)

Nom Titulació Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 30
Preinscripció 2012-2013 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 12
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 25

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 12
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 25
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 14

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 857
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 857
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 34,28

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 98,24
Taxa de rendiment 2012-2013 98,24

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 9
Nombre de titulats 2012-2013 17

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 153
Estudiantat incoming 2012-2013 70
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 170
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 203
Nº Hores Totals 2012-2013 63.032
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 420.142,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 564
Denegades 2012-2013 333
Concedides 2012-2013 230
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,67
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 36
Denegades 2012-2013 20
Concedides 2012-2013 16
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,44
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,71