sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Sostenibilitat

Nom Titulació Màster en Sostenibilitat
Centre Docent Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 40
Preinscripció 2012-2013 86

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 15
Homes 2012-2013 13
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 28

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 40
Homes 2012-2013 31
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 71
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 61

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 3.636
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 3.621
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 15
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0,41
Crèdits reconeguts 2012-2013 75
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,21

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 99,24
Taxa de rendiment 2012-2013 89,96

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 82,14
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 99,31
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 7,14

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 14
Homes 2012-2013 10
Nombre de titulats 2012-2013 24

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 10
Estudiantat incoming 2012-2013 5