sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Nom Titulació Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 90
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 30
Preinscripció 2012-2013 57

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 14
Homes 2012-2013 14
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 28

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 34
Homes 2012-2013 30
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 64
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 44

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 2.660
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 2.609
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 47
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 4
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 1,92
Crèdits reconeguts 2012-2013 42
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 41,46

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 98,30

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,90
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 18
Homes 2012-2013 12
Nombre de titulats 2012-2013 30

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07