sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Enginyeria del Cuir

Nom Titulació Màster en Enginyeria del Cuir
Centre Docent Escola d'Enginyeria d'Igualada
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2010-2011.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 15
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 7

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 414
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 414
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 27,60

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 94,20

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 54,54
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 6
Nombre de titulats 2012-2013 9

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 1
Estudiantat incoming 2012-2013 4
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 8
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 11
Nº Hores Totals 2012-2013 4.740
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 28.550
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 52
Denegades 2012-2013 28
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 46,15
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,59
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 0
Denegades 2012-2013 0
Concedides 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 -