sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en Matemàtiques

Nom Titulació Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en Matemàtiques
Centre Docent Institut de Ciències de l'Educació
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- TAXES RD1393/2007:

- L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació 2011-2012.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 40
Preinscripció 2012-2013 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 13
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 33

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 21
Homes 2012-2013 17
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 38
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 33

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.955
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.949
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 6
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0,31
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,44

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 99,42
Taxa de rendiment 2012-2013 96,87

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 88,57
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 16
Homes 2012-2013 14
Nombre de titulats 2012-2013 30