sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

Nom Titulació Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering
Centre Docent Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 30
Preinscripció 2012-2013 45

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 10
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 16

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 10
Homes 2012-2013 14
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 24
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 12

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 710,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 703
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 7,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 1,06
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 31,62

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 94,76
Taxa de rendiment 2012-2013 85,95

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 50
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 96,96
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 0

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 4
Nombre de titulats 2012-2013 8

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 16
Estudiantat incoming 2012-2013 25
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 22
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 25
Nº Hores Totals 2012-2013 8.977
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 60.502,78
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 69
Denegades 2012-2013 34
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,86
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17