sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster Universitari en Enginyeria Química

Nom Titulació Màster Universitari en Enginyeria Química
Centre Docent Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 120
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 60
Preinscripció 2012-2013 39

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 15

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 8
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 15
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 10

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 628,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 568
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 60,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 9,63
Crèdits reconeguts 2012-2013 258
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 45,64

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 86,53
Taxa de rendiment 2012-2013 75,43

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07