sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial

Nom Titulació Màster Universitari En Enginyeria De Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial
Centre Docent Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 90
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 40
Preinscripció 2012-2013 42

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 16
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 18

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 16
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 18
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 12

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 715
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 715
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 39,72

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 91,47
Taxa de rendiment 2012-2013 82,51

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 191
Estudiantat incoming 2012-2013 72
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 331
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 405
Nº Hores Totals 2012-2013 202.603
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.448.744,99
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 709
Denegades 2012-2013 387
Concedides 2012-2013 320
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 45,13
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,89
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 50
Denegades 2012-2013 22
Concedides 2012-2013 28
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 56
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,25