sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació

Nom Titulació Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació
Centre Docent Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 90
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 25
Preinscripció 2012-2013 24

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 7
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 9

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 7
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 9
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 8

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 470
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 470
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 30
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 52,22

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 100

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 10
Estudiantat incoming 2012-2013 5