sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Màster en Optometria i Ciències de la Visió

Nom Titulació Màster en Optometria i Ciències de la Visió
Centre Docent Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus Titulació Màster universitari
Nombre de Crèdits 60
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 20
Preinscripció 2012-2013 10

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 2

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 1
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 2
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 1,15

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 69
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 69
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 0

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 100
Taxa de rendiment 2012-2013 100

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 5
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 54
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 87
Nº Hores Totals 2012-2013 20.449
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 96.886,28
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 194
Denegades 2012-2013 115
Concedides 2012-2013 79
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,95
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 5
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58