Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 232

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 240

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 241

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 242

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 243

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 244

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 245

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 246

Notice: Undefined offset: 0 in /DADES/www/dades/core/controllers/DegreesCtrl.php on line 247
Dades estadístiques i de gestió - Informació de la titulació

sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions »

Nom Titulació
Centre Docent
Tipus Titulació
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2012-2013 30
Preinscripció 2012-2013 16

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 25
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 33

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 25
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 33
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 25

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 1.480,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 1.480,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 0
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 934
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 44,45

Resultats Acadèmics Període Valor
Taxa d'èxit 2012-2013 95,84
Taxa de rendiment 2012-2013 91,92

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 4
Nombre de titulats 2012-2013 7

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 304
Estudiantat incoming 2012-2013 242
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 488
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 602
Nº Hores Totals 2012-2013 278.816
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 1.910.118,14
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 788
Denegades 2012-2013 434
Concedides 2012-2013 350
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,41
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 8,63
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 42
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 24
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,07