sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió

Nom Titulació Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió
Centre Docent Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 16
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 18

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 11
Homes 2012-2013 73
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 84

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 1
Homes 2011-2012 9
Total 2011-2012 10