sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Enginyeria de la Construcció

Nom Titulació Doctorat en Enginyeria de la Construcció
Centre Docent Enginyeria de la Construcció
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 4
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 6

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 19
Homes 2012-2013 44
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 63

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 3
Homes 2011-2012 7
Total 2011-2012 10