sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme

Nom Titulació Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme
Centre Docent Construccions Arquitectòniques I
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 10
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 14

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 29
Homes 2012-2013 48
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 77

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 7
Homes 2011-2012 8
Total 2011-2012 15