sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura

Nom Titulació Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura
Centre Docent Construccions Arquitectòniques I
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 20
Homes 2012-2013 15
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 35

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 2
Homes 2011-2012 4
Total 2011-2012 6