sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Enginyeria Ambiental

Nom Titulació Doctorat en Enginyeria Ambiental
Centre Docent Projectes d'Enginyeria
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 7
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 14

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 21
Homes 2012-2013 23
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 44

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 5
Homes 2011-2012 2
Total 2011-2012 7