sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions

Nom Titulació Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions
Centre Docent Teoria del Senyal i Comunicacions
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 4
Homes 2012-2013 24
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 28

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 30
Homes 2012-2013 107
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 137

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 9
Homes 2011-2012 12
Total 2011-2012 21