sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses

Nom Titulació Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses
Centre Docent Organització d'Empreses
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 9
Homes 2012-2013 25
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 34

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 54
Homes 2012-2013 110
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 164

Titulats Període Valor
Dones 2011-2012 6
Homes 2011-2012 4
Total 2011-2012 10