sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Erasmus Mundus Joint Doctorate Program Europhtonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics

Nom Titulació Erasmus Mundus Joint Doctorate Program Europhtonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
Centre Docent Institut de Ciències Fotòniques
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 3
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 5

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 12
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 18