sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services

Nom Titulació Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services
Centre Docent Institut de Tècniques Energètiques
Tipus Titulació doctorat
Nombre de Crèdits
Dades Complementaries
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 -
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 1

Estudiantat total Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 1
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 1