sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Multimèdia

Nom Titulació Grau en Multimèdia
Centre Docent Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 80
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,55
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,73
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 44
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 44
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 11
Homes 2012-2013 26
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 37

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 49
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 145
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 49
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 145
Dones 2012-2013 44
Homes 2012-2013 150
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 194
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 165,65

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 9.939
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 9.417
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 411
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 102
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 9
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 5,25
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 633
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,27

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 107
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 71,02
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 21,49
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,73
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 0
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,73
Taxa d'èxit 2012-2013 90,14
Taxa de rendiment 2012-2013 87,46

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,91
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 16
Nombre de titulats 2012-2013 22

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 7
Estudiantat incoming 2012-2013 8
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 0
Denegades 2012-2013 0
Concedides 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 0
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 -