sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Matemàtiques

Nom Titulació Grau en Matemàtiques
Centre Docent Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 50
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,56
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 8,52
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 10,30
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 78
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 54
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 24

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 11
Homes 2012-2013 40
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 51

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 60
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 148
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 49
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 159
Dones 2012-2013 54
Homes 2012-2013 156
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 210
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 184,94

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 11.096,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 10.151,50
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 885
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 60
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 8,51
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.903,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,75

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 52
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 40,38
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 23,07
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,30
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,61
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,61
Taxa d'èxit 2012-2013 91,31
Taxa de rendiment 2012-2013 85,31

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 96,63
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 5
Homes 2012-2013 9
Nombre de titulats 2012-2013 14

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 16
Estudiantat incoming 2012-2013 25
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 22
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 25
Nº Hores Totals 2012-2013 8.977
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 60.502,78
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 69
Denegades 2012-2013 34
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50,72
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,86
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 3
Concedides 2012-2013 4
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 57,14
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,17