sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació

Nom Titulació Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 250
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,42
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1,88
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 104
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 104
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 89
Homes 2012-2013 191
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 280

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 527
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 1.290
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 364
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 1.285
Dones 2012-2013 726
Homes 2012-2013 1.263
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 1.989
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 1.415,76

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 84.945,50
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 69.765
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 11.125,50
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 2.634
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 1.421
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 17,87
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 11.009,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 42,63

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 365
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 50,68
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 30,13
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 10,41
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 1,91
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,84
Taxa d'èxit 2012-2013 78,71
Taxa de rendiment 2012-2013 72,33

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 93,98
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 105
Homes 2012-2013 165
Nombre de titulats 2012-2013 270

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 91
Estudiantat incoming 2012-2013 33
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 129
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 190
Nº Hores Totals 2012-2013 70.071
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 476.591,03
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 838
Denegades 2012-2013 518
Concedides 2012-2013 319
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 38,06
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,87
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 32
Denegades 2012-2013 18
Concedides 2012-2013 14
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,75
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,12