sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de l'Energia

Nom Titulació Grau en Enginyeria de l'Energia
Centre Docent Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,33
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 10,76
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 10,11
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 140
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 67
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 73

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 13
Homes 2012-2013 50
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 63

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 84
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 175
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 66
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 189
Dones 2012-2013 57
Homes 2012-2013 205
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 262
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 237,60

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 14.256
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 13.314
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 732
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 156
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 54
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 6,60
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.247
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 55,29

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 58
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 55,17
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 25,86
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 3,44
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 8,62
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,89
Taxa d'èxit 2012-2013 89,32
Taxa de rendiment 2012-2013 87,36

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,54
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 19
Nombre de titulats 2012-2013 22

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 101
Estudiantat incoming 2012-2013 49
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 216
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 259
Nº Hores Totals 2012-2013 125.925
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 778.148,55
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 937
Denegades 2012-2013 526
Concedides 2012-2013 411
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,86
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,14
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 67
Denegades 2012-2013 32
Concedides 2012-2013 35
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 52,23
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 10,32