sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Mecànica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Mecànica
Centre Docent Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.


Entrada comuna centre

Dades Fase Comú

Dades de les Titulacions

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 67
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 73

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 131
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 125
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 101
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 146
Dones 2012-2013 21
Homes 2012-2013 240
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 261
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 220,40

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 13.224
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 11.310
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.380
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 396
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 138
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 14,47
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 1.596
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 50,68

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 65
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 44,61
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 20
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 9,23
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 7,69
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 18,46
Taxa d'èxit 2012-2013 79,67
Taxa de rendiment 2012-2013 74,51

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 97,56
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 3
Homes 2012-2013 15
Nombre de titulats 2012-2013 18

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 21
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 60
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 76
Nº Hores Totals 2012-2013 32.278
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 217.117,49
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 349
Denegades 2012-2013 198
Concedides 2012-2013 151
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 43,26
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 3,72
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 7
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 2
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 28,57
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 0,58