sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Nom Titulació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Centre Docent Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.


Entrada comuna centre

Dades Fase Comú

Dades de les Titulacions

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 33
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 59
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 29
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 62
Dones 2012-2013 8
Homes 2012-2013 66
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 74
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 63,05

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 3.783
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 3.543
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 216
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 24
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 0
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 6,34
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 847,20
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 52,34

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 -
Taxa d'èxit 2012-2013 84,75
Taxa de rendiment 2012-2013 81,01

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 98,03
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 2
Homes 2012-2013 13
Nombre de titulats 2012-2013 15

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 20
Estudiantat incoming 2012-2013 48
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 91
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 111
Nº Hores Totals 2012-2013 53.296
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 346.812,36
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 542
Denegades 2012-2013 319
Concedides 2012-2013 220
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 40,59
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 5,43
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 23
Denegades 2012-2013 14
Concedides 2012-2013 8
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 34,78
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,35