sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
Centre Docent Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 50
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 1
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 5,02
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 6,97
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 50
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 34
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 16

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 31
Homes 2012-2013 25
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 56

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 98
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 60
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 67
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 80
Dones 2012-2013 78
Homes 2012-2013 85
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 163
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 140

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 8.400
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 7.056
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.206
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 126
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 12
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 16
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 726
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 51,53

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 45
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 42,22
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 20
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 22,22
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 8,88
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 6,66
Taxa d'èxit 2012-2013 73,71
Taxa de rendiment 2012-2013 70,50

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 100
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 0
Homes 2012-2013 1
Nombre de titulats 2012-2013 1

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 2
Estudiantat incoming 2012-2013 13
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 44
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 52
Nº Hores Totals 2012-2013 16.472
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 38.056,17
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 238
Denegades 2012-2013 130
Concedides 2012-2013 106
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 44,53
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 2,61
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 10
Denegades 2012-2013 5
Concedides 2012-2013 5
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 50
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 1,47