sou a: Edició 2012-2013 » Llista Titulacions » Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Nom Titulació Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Centre Docent Escola d'Enginyeria de Terrassa
Tipus Titulació Grau
Nombre de Crèdits 240
Dades Complementaries Aplicació WINDDAT
Descarregues

Exportar a Excel


OBSERVACIONS

- RESULTATS ACADÈMICS:

- Les dades corresponents als resultats acadèmics del curs acadèmic 2012/2013 són provisionals. Properament estaran disponibles les dades definitives.

- RESULTATS FASE INICIAL ESTUDIS DE GRAU:

- Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul•lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.

- Altres (*): correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com, per exemple, trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.

- DEFINICIONS I FORMA DE CÀLCUL DELS INDICADORS:

- Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'Indicadors de la Upc. Trobareu els enllaços corresponents al menú superior d'aquesta pàgina.
Dades de les Titulacions

Accés Titulació Període Valor
Oferta de places 2013-2014 60
Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 0,32
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assignació juliol) 2013-2014 2,68
Nota de tall (assignació juliol) 2013-2014 5
Demanda 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 19
Assignats en 1a preferència (assignació juliol) 2013-2014 19
Demanda insatisfeta (assignació juliol) 2013-2014 0

Estudiantat nou Període Valor
Dones 2012-2013 7
Homes 2012-2013 53
Total estudiantat matriculat de nou ingrés 2012-2013 60

Estudiantat total Període Valor
Quad. Tardor - Fase Inicial 2012-2013 92
Quad. Tardor - Fase no Inicial 2012-2013 109
Quad. Primavera - Fase Inicial 2012-2013 69
Quad. Primavera - Fase no Inicial 2012-2013 119
Dones 2012-2013 39
Homes 2012-2013 162
Total estudiantat matriculat a la titulació 2012-2013 201
Estudiantat Equivalent a Temps Complet 2012-2013 180,50

Crèdits matriculats Període Valor
Total crèdits ordinaris matriculats 2012-2013 10.830
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada 2012-2013 8.892
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada 2012-2013 1.590
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada 2012-2013 294
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada 2012-2013 54
% crèdits ordinaris repetits 2012-2013 17,89
Crèdits adaptats 2012-2013 0
Crèdits convalidats 2012-2013 0
Crèdits reconeguts 2012-2013 658,80
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 2012-2013 54,71

Resultats Acadèmics Període Valor
Estudiantat nou (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 57
% Aptes FI tp (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 52,63
% Aptes FI tp+1 (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 17,54
% No Aptes 1r (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 8,77
% No Aptes FI (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 14,03
Altres (*) (estudiantat nou 2011-12) 2012-2013 7,01
Taxa d'èxit 2012-2013 76,90
Taxa de rendiment 2012-2013 71,74

Taxes VERIFICA Període Valor
Taxa de graduació (%) 2012-2013 -
Taxa d'eficiència (%) 2012-2013 95,35
Taxa d'abandonament (%) 2012-2013 -

Titulats Període Valor
Dones 2012-2013 6
Homes 2012-2013 13
Nombre de titulats 2012-2013 19

Dades Totals del Centre

Mobilitat Internacional Període Valor
Estudiantat outgoing 2012-2013 42
Estudiantat incoming 2012-2013 45
Convenis de cooperació educativa Període Valor
Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat 2012-2013 140
Nombre de convenis de cooperació educativa 2012-2013 198
Nº Hores Totals 2012-2013 73.847
Import dels convenis de cooperació educativa 2012-2013 499.605,10
Beques MEC Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 604
Denegades 2012-2013 312
Concedides 2012-2013 290
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 48,01
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 7,15
Beques MEC (Mobilitat) Període Valor
Sol·licituds presentades 2012-2013 27
Denegades 2012-2013 12
Concedides 2012-2013 15
% Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre 2012-2013 55,55
% Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC 2012-2013 4,42